Aðalfundur 2021

Aðalfundur 26. janúar 2021, kl. 20.00.

Starfsskýrsla Brokey 2020

Í lögum félagsins:
„3. grein
Félagi getur hver sá orðið sem hlýtur samþykki stjórnar félagsins. Atkvæðisrétt á fundum félagsins, kjörgengi og rétt til þátttöku í keppni fyrir hönd félagsins hafa allir skráðir félagar sem greitt hafa tilskilin gjöld.“

Dagskrá aðalfundar:
1. Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra og fundarritara.
Áki Guðni Karlsson bíður sig fram sem fundarstjóra
Gunnar Haraldsson sem fundarritara

2. Skýrsla stjórnar lögð fram.
Ólafur Már Ólafsson, formaður fer yfir skýrslu stjórnar

3. Skýrslur nefnda lagðar fram.

4. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram og útskýrðir.
Ragnar Tryggvason gjaldkeri fer yfir ársreikning félagsins fyrir starfsárið 2020

5. Umræða um skýrslu stjórnar, nefnda og reikninga.
Orðið er frjálst.

6. Reikningar bornir upp til samþykktar.

7. Lagðar fram tillögur að lagabreytingum og bornar undir atkvæði.

8. Kosning formanns
10.2 grein
„Formaður er kosinn sérstaklega til eins árs í senn“
Ólafur Már Ólafsson bíður sig fram til áframhaldandi formensku

9. Kosning fjögurra meðstjórnenda og tveggja varamanna sem skipta með sér verkum í samræmi
við 10. grein.
10.2 grein
„Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára, þó þannig að aðeins skal kosið um tvo ár hvert“
Gunnar Haraldsson og Marcel Mendes da Costa voru á síðusta ári kosnir í stjórn til tveggja ára og eiga því eitt ár eftir.

Í framboði til stjórnar eru: (til tveggja ára:
Arnar Jónsson
Íris Ólafsdóttir

Í framboði til stjórnarsetu / varamenn:
Ragnar Tryggvason (til eins árs)
Hólmfríður K. Gunnarsdóttir (til eins árs)

10. Kosning tveggja skoðunarmanna.
Valgeir Magnússon og Snorri Tómasson gefa kost á sér

11. Ákvörðun félagsgjalda.
Ólafur Már Ólafsson leggur til að árgjaldið sé óbreytt frá síðasta ári, 12.000 kr

12. Önnur mál.
Félagið fagnar á árinu 50 ára afmæli núna 7. febrúar n.k.. Stjórning leggur til að halda afmæli á bryggjunni í sumar og vísar til nýrrar stjórnar að finna hentuga dagsetningu.

13. Fundarslit.

Önnur gögn
Þarfagreining fyrir kænudeild í Nauthólsvík. Sjá hér

Aðaluppdrættir fyrir nýtt félagsheimili á Ingólfsgarð. Sjá hér