KAPPSIGLINGAFYRIRMÆLI – Faxaflóahafnir

/ júní 26, 2009

Faxaflóahafnir – Hluti af Íslandsbikar
26 – 28 júní 2008
Haldið af Siglingafélagi Reykjavíkur, Brokey
á Faxaflóa og innfjörðum


1     REGLUR
1.1     Í mótinu gilda Kappsiglingareglur ISAF The Racing Rules of Sailing.
1.2    Í mótinu gilda einnig Kappsiglingafyrirmæli Siglingasambands Íslands
1.3    Einnig gilda reglur ÍSÍ, reglur um búnað, lyf og reglur IRC.
1.4    Flokkareglur (class rules) gilda ekki.
1.5    Ef íslenskar og enskar reglur stangast á þá glidir enska útgáfan. If there is a conflict between languages the English text will take precedence.

2    TILKYNNINGAR TIL KEPPENDA
    Tilkynningar til keppenda verða gefnar á skipsstjórnarfundum klukkustund fyrir keppni og um VHF talstöð á rás 6.

3    BREYTINGAR Á KAPPSIGLINGAFYRIRMÆLUM
    Breytingar á kappsiglingafyrirmælum ef einhverjar eru, eru afhentar keppendum á skipsstjórafundi.

4     MERKI GEFIN Í LANDI
4.1    Merki gefin í landi verða þar sem keppnisstjórn tilkynnir staðsetningu sína fyrir hverja keppni.

5     KEPPNISÁÆTLUN
5.1*    Sigldar eru tvær umferðis sem hér segir.
    1. Sprettur. 26. Júní kl. ræstur klukkan 17:00 til 17:30. Sigld stysta leið milli Reykjavíkur og Akraness. Ræst er í fjórum hópum:
Start kl.    Hópur    Bátur    Forgjöf
 
17:00    1    Día    0.800
17:00    1    Nornin    0.821
17:00    1    Urta    0.831
17:00    1    Dögun    0.840
17:00    1    Míla    0.858
17:00    1    Sæstjarnan    0.862
17:00    1    Stjarna    0.868
17:00    1    Ísold    0.880
17:00    1    Flóin    0.888
17:00    1    Borgin    0.899
17:20    2    Hafdís    0.944
17:20    2    Sigurborg    0.944
17:20    2    Sigurvon    0.950
17:20    2    Skegla    0.954
17:20    2    Þerna    0.954
17:20    2    Gulla Granna    0.958
17:20    2    Sif    0.958
17:25    3    Lilja    0.985
17:25    3    Aquarius    0.998
17:25    3    Ögrun    1.008
17:30    4    Dís    1.023
17:30    4    Aría    1.023
17:30    4    Ísmolinn    1.041
17:30    4    Xena    1.053    
 
2. Faxaflóahafnir. 27. Júní kl. 10:00. Sigld leið frá Akranesi til Reykjavíkur sem lýst verður á skipstjórafundi á laugardagsmorgun.
    Sama hópaskipting er í ræsingu og jafn langur tími milli hópa.
(a)    Keppni getur verið felld niður eða frestað til annars dags samkvæmt ákvörðun keppnisstjórnar.
(b)    Tímasetningar geta breyst og eru tilkynntar á skipsstjórafundi.

7    KEPPNISSVÆÐI
     Keppnissvæðið nær um allan Faxaflóa að öllum fjörðum og höfnum meðtöldum.

8    KEPPNISBRAUTIR
8.1*    Keppnisstjórn tilkynnir á skipsstjórafundi hvaða leið skuli sigla og fyrir hvaða merki skuli farið.    

8.2    Birt er teiknuð braut á korti sem keppendur bera sjálfir ábyrgð á að afrita.

9    MERKI
9.1    Merki eru fastar siglingabaujur og eða baujur sem settar hafa verið út af keppnisstjórn.

10    SVÆÐI SEM ERU HINDRANIR
Eftirfarandi svæði eru hindranir: Allar eyjar á svæðinu að meðtöldum grynningum út frá þeim sem og öðrum grynningum. Allt land 10m frá sjólínu og dýpi sem er minna en 3,5m.
 
11    START
11.1    Keppnum verður startað í samræmi við reglu 26 þar sem viðvörunarmerki verður gefið 5 mínútum fyrir startmerki.
11.2*    Ráslínan verður milli þess staðar sem keppnisstjórn hefur komið sér fyrir og þeirrar bauju eða merkis sem tiltekin hefur verið á skipsstjórafundi.
11.3    Bátar sem ekki eru að starta skulu forðast rássvæðið.
11.4    Bátur sem startar seinna en 15 mínútum eftir að hann átti að starta fær skorið DNS eða startaði ekki. Þetta breytir reglu A4.

12    BREYTING Á BRAUT
12.1    Keppnisstjórn getur breytt braut, stytt, eða breytt stefnu að næsta merki. Slík tilkynning fer fram í VHF talstöð á rás 6.

13*    ENDAMARK
    Endamarkalína er þar sem tiltekið hefur verið á skipsstjórafundi.

15    TÍMAMÖRK
15.1*    Sprettur: Nái fyrsti bátur ekki að ljúka keppni fyrir klukkan 21:00 fellur keppnin niður.
    Faxi: Nái fyrsti bátur ekki að ljúka keppni fyrir kl 18:00 fellur keppnin niður.
15.2    Bátar sem ekki ná að ljúka keppni, innan tveggja klukkustunda í Sprett og þriggja klukkustunda í Faxa, eftir að fyrsti bátur siglir brautina og kemur í mark fá skorið DNF og teljast ekki hafa lokið keppni. Þetta breytir reglum 35 og A4.

16    FORMLEGAR KVARTANIR OG BEIÐNI UM LEIÐRÉTTINGU
16.1     Eyðublöð fyrir formlegar kvartanir eru fáanleg hjá keppnisstjórn. Þeim skal skilað inn áður en kærufrestur er liðinn.        
16.2    Fyrir hvern flokk er kærufrestur 40 mínútur eftir að síðasti bátur hefur lokið keppni. Hafi keppnisstjórn verið látin vita.
16.3    Keppendum sem aðilar eru að kæru, eða vitni er tilkynnt það eins fljótt og mögulegt er.  
16.4    Keppnisstjórn getur skipað einstaklinga úr hópi keppenda í kærunefnd og skulu þeir ekki skorast undan því nema ríkar ástæður séu til staðar.         
16.5    Kærunefnd skal afgreiða kæru svo fljótt sem auðið er.
16.6    Brot á fyrirmælum 11.3 og 18 er ekki ástæða til kæru frá bát, þetta breytir reglu 60.1(a).    
16.8    Úrskurðir kærunefndar eru endanlegir eins og segir í reglu 70.4.

17     STIGAGJÖF
17.1*     Notað verður lágstigakerfi samkvæmt Viðauka A.    
17.2*    Sigldar eru tvær keppnir (umferðir).

18     ÖRYGGISREGLUR
18.1     Keppendur skrái brottför og komu hjá keppnisstjórn.        
18.2    Bátur sem hættir keppni láti keppnisstjórn vita eins fljótt og mögulegt er.

19     SKIPT UM ÁHÖFN EÐA BÚNAÐ
19.1     Skipta má um búnað bátanna svo lengi sem það ógildir ekki IRC forgjöf.

20    BÚNAÐAR OG MÆLINGASKOÐUN
Skoða má bát eða búnað hvenær sem til að sannreyna að hann standist IRC mælingu og kappsiglingafyrirmæli.

25    FJARSKIPTI
Bátur skal ekki eiga talstöðvarsamskipti meðan á keppni stendur önnur en þau sem heyra má í öllum bátum. Þetta á einnig við um farsíma. Keppnisstjórn getur þó og má koma upplýsingum til báta um breytingar á braut, frestun eða aflýsingu keppna.

26    VERÐLAUN
Verðlaun verða gefin fyrir eftirfarandi útreiknað samkvæmt IRC.
Sprettur: Verðlaun fyrrir fyrsta til þriðja sæti gefin af Akranesbæ.
Faxaflóahafnir: Verðlaun fyrir fyrsta til þriðja sæti.
Heildarverðlaun fyrir fyrsta sæti samanreiknaðra úrslita helgarinnar.
Séu stig jöfn, sker sæti í Faxa úr um jafnteflið, sá bátur sem er með lægri stig í Faxa færist ofar í heildarúrslit.

27    ÁBYRGÐ
Þátttakendur taka þátt í mótinu algerlega á eigin ábyrgð. Sjá reglu 4. Skipuleggjendur firra sig allri ábyrgð vegna tjóns eða líkamsskaða eða dauða í tengslum við, á undan, eða eftir eða meðan á keppni eða mótinu stendur.

28    TRYGGINGAR
Hver bátur skal vera tryggður með gildri ábyrgðartryggingu sem nær til þess tjóns sem orðið getur.

29    SÉRSTÖK ÁBENDING
Keppnisleiðin “Sprettur” sem er sigld á föstudagskvöldi liggur yfir grynningar utan við Akranes. Það er því áríðandi að keppendur hafi búnað til að staðsetja sig þar af nákvæmni til að sigla af öryggi milli grynninganna.
Þeir sem ekki treysta sér til þess geta farið nærri rauðu innsiglingarbaujunni til að komast hjá grynningunum.
Þar að auki geta verið grynningar víða á eða nærri keppnisleiðinni báða dagana.
Keppendur eru ámynntir að gæta varúðar. Keppnisstjórn ber enga ábyrgð á því ef bátar taka niðri á leiðinni, á það við um báðar keppnirnar. Keppendur hafa verið varaðir við.

Share this Post