KAPPSIGLINGAFYRIRMÆLI

/ júní 6, 2009

HÁTÍÐ HAFSINS
6. júní 2009
Haldið af Siglingafélagi Reykjavíkur, Brokey
á sundunum við Reykjavík

 

1     REGLUR
1.1    Í mótinu gilda Kappsiglingareglur ISAF The Racing Rules of Sailing.
1.2    Í mótinu gilda einnig Kappsiglingafyrirmæli Siglingasambands Íslands
1.3    Einnig gilda reglur ÍSÍ, reglur um búnað, lyf og reglur IRC.
1.4    Flokkareglur (class rules) gilda ekki.
1.5    Ef íslenskar og enskar reglur stangast á þá glidir enska útgáfan. If there is a conflict between languages the English text will take precedence.

2    TILKYNNINGAR TIL KEPPENDA
Tilkynningar til keppenda verða hengdar upp á tilkynningatöflu í félagsaðstöðu.

3    BREYTINGAR Á KAPPSIGLINGAFYRIRMÆLUM

Breytingar á kappsiglingafyrirmælum eru birtar fyrir klukkan 13:00.

4     MERKI GEFIN Í LANDI
4.1    Merki gefin í landi verða þar sem keppnisstjórn tilkynnir staðsetningu sína fyrir hverja keppni. Mögulegt er að notast við merkjafánastöng framan við Höfða.
4.2    Merkjaflagg D ásamt hljóðmerki merkir: Viðvörunarmerki verður ekki gefið fyrr en eftir að minnsta kosti 30 mínútur.
4.3    Keppnisstjórn notar WHF talstöð á rás 6.

5     KEPPNISÁÆTLUN
5.1  Sigld er ein umferð sem ræst er klukkan 14:00
(a)    Keppni getur verið felld niður eða frestað til annars dags samkvæmt ákvörðun keppnisstjórnar.
(b)    Tímasetningar geta breyst og eru tilkynntar á skipsstjórafundi, eða gegnum talstöð ásamt merkjafánum.

7    KEPPNISSVÆÐI
Keppnissvæðið nær allt frá ytrihöfn Reykjavíkur, um öll sundin, að Brekkuboða í mynni Hvalfjarðar að bauju númer 6 utan við Gróttu

8    KEPPNISBRAUTIR
8.1    Keppnisstjórn tilkynnir á skipsstjórafundi hvaða leið skuli sigla og fyrir hvaða merki skuli farið.   

8.2    Keppnisbrautin er teiknuð á kort í félagsaðstöðu. Það er á ábyrgð hvers báts og áhafnar að afla sér upplýsinga um brautina.

9    MERKI
9.1    Merki eru fastar siglingabaujur og eða baujur sem settar hafa verið út af keppnisstjórn.

10    SVÆÐI SEM ERU HINDRANIR
Eftirfarandi svæði eru hindranir: Allar eyjar á svæðinu að meðtöldum grynningum út frá þeim sem og öðrum grynningum. Allt land 10m frá sjólínu og dýpi sem er minna en 3,5m.
 
11    START
11.1    Keppnum verður startað í samræmi við reglu 26 þar sem viðvörunarmerki verður gefið 5 mínútum fyrir startmerki.
11.2    Ráslínan verður milli þess staðar sem keppnisstjórn hefur komið sér fyrir og þeirrar bauju eða merkis sem tiltekin hefur verið á skipsstjórafundi.
11.3    Bátar sem ekki eru að starta skulu forðast rássvæðið.
11.4    Bátur sem startar seinna en 15 mínútum eftir að hann átti að starta fær skorið DNS eða startaði ekki. Þetta breytir reglu A4.
11. 5    Ef einhver hluti báts eða búnaðar er brautarmegin tveim mínútum fyrir ræsingu, svo vitað sé, þá reynir keppnisstjórn að tilkynna viðkomandi bát um það gegnum VHF talstöð á rás 6. Takist keppnisstjórn það ekki þá er það ekki ástæða til að óska eftir leiðréttingu. Þetta breytir reglu 62.1(a).
11.6    Ef ræst er innan Reykjavíkurhafnar er eðlileg stefna beint út um hafnarkjaftinn. Bátar skulu ekki lúffa (regla 11), eða beita kappsiglingareglum með öðrum hætti til að sigla í veg fyrir aðra eða neyða þá til stefnubreytingar að óþörfu. Keppendur skulu sigla beint út um hafnarkjaftinn og gefa öllum drengilega rúm til þess. Þegar aftasti hluti aftasta báts, báta sem skarast, er kominn út fyrir hafnarkjaftinn þá gilda kappsiglingareglurnar með eðlilegum hætti.

12    BREYTING Á BRAUT
12.1    Keppnisstjórn getur breytt braut, stytt, eða breytt stefnu að næsta merki. Slík tilkynning fer fram í VHF talstöð á rás 6. Það er á ábyrgð keppenda að taka eftir slíkum breytingum ásamt upplýsingum um það.

13    ENDAMARK

Endamarkalína er þar sem tiltekið hefur verið á skipsstjórafundi.

15    TÍMAMÖRK
15.1    Nái fyrsti bátur ekki að fyrsta merki innan einnar klukkustundar fellur keppnin niður. Séu fremstu bátar enn að keppa klukkan 16:00 fellur keppni niður.
15.2    Bátar sem ekki ná að ljúka keppni innan klukkustundar eftir að fyrsti bátur siglir brautina og kemur í mark fá skorið DNF og teljast ekki hafa lokið keppni. Þetta breytir reglum 35, A4 og A5.

16    FORMLEGAR KVARTANIR OG BEIÐNI UM LEIÐRÉTTINGU
16.1     Eyðublöð fyrir formlegar kvartanir eru fáanleg hjá keppnisstjórn. Þeim skal skilað inn áður en kærufrestur er liðinn.       
16.2    Kærufrestur er 30 mínútur eftir að síðasti bátur hefur lokið keppni.
16.3    Keppendum sem aðilar eru að kæru, eða vitni er tilkynnt það eins fljótt og mögulegt er. 
16.4    Keppnisstjórn getur skipað einstaklinga úr hópi keppenda í kærunefnd og skulu þeir ekki skorast undan því nema ríkar ástæður séu til staðar.
16.5    Áhafnarmeðlimir báta sem kæra hefur ekki áhrif á eru sjálfkrafa í kærunefnd.
16.6    Kærunefnd skal afgreiða kæru annað hvort, innan stundar eftir að hún berst eða fyrir upphaf næstu keppni.
16.7    Brot á keppnisfyrirmælum 11.3, 18, 21 og 22 er ekki ástæða til kæru frá bát, þetta breytir reglu 60.1(a). Refsing fyrir brot á þessu getur verið minni en að vera dæmdur úr leik ef kærunefnd kemst að þeirri niðurstöðu. Bátur sem fær slíka meðhöndlun fær skorið DPI.
16.8    Úrskurðir kærunefndar eru endanlegir eins og segir í reglu 70.4.

17     STIGAGJÖF
17.1    Notað verður lágstigakerfi samkvæmt Viðauka A.   
17.2    Sigld er ein umferð.

18     ÖRYGGISREGLUR
18.1    Keppendur skrái brottför og komu hjá keppnisstjórn.       
18.2    Bátur sem hættir keppni láti keppnisstjórn vita eins fljótt og mögulegt er.

19     SKIPT UM ÁHÖFN EÐA BÚNAÐ
19.1    Ekki má skipta um áhöfn án áður samþykktrar skriflegrar samþykktar keppnisstjórnar.
19.2    Ekki má skipta um búnað án heimildar keppnsstjórnar. Óska skal eftir slíku við fyrsta mögulega tækifæri.

20    BÚNAÐAR OG MÆLINGASKOÐUN
Skoða má bát eða búnað hvenær sem til að sannreyna að hann standist IRC mælingu og kappsiglingafyrirmæli.

20    AUGLÝSINGAR.
Engin auglýsing er frá keppnishaldara.

22    FJARSKIPTI
22.1    Bátur skal ekki eiga talstöðvarsamskipti meðan á keppni stendur önnur neyðarsamskipti, né heldur taka á móti talstöðvarsamskiptum sem ekki eru aðgengileg fyrir alla báta. Þetta á einnig við um farsíma.
22.2    Keppnisstjórn getur þó og má koma upplýsingum til báta um breytingar á braut, frestun eða aflýsingu keppna.

23    VERÐLAUN
Verðlaun verða gefin fyrir: Fyrsta til þriðja sæti heildar úrslita útreiknað samkvæmt IRC.

24    ÁBYRGÐ
Þátttakendur taka þátt í mótinu algerlega á eigin ábyrgð. Sjá reglu 4. Skipuleggjendur firra sig allri ábyrgð vegna tjóns eða líkamsskaða eða dauða í tengslum við, á undan, eða eftir eða meðan á keppni eða mótinu stendur.

25    TRYGGINGAR
Hver bátur skal vera tryggður með gildri ábyrgðartryggingu sem nær til þess tjóns sem orðið getur.

Share this Post